Zapraszamy również do odwiedzenia stron


Specjalistyczne usługi z zakresu czyszczenia powierzchni.Czyszczenie schodów ruchomych oraz mycie elewacji wodą zdemineralizowaną.

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY PIERWSZYM WYNAJMIE

OSOBY FIZYCZNE:

 

- dowód osobisty

- drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego

- dodatkowe potwierdzenie adresu zameldowania (zapłacone dwa ostatnie rachunki np. za gaz, prąd, wodę, światło, telefon)

 

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

 

- dowód osobisty

- drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego

- dokumenty rejestrowe firmy: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalości gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numerów NIP oraz REGON

- pełnomocnictwa (podpisane przez właściciela) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza sie po sprzęt (pierwszy wynajem osobiscie przez własciciela)

- dowód opłacenia ZUS za dwa ostatnie miesiące lub zaświadzczenie z ZUS o bieżącym regulowaniu zobowiązań nie starsze niż 6 miesięcy.